facebook gplus YouTube
DIGITÁLIS LEGENDÁRIUM munkacsoport

A Digitális Legendárium csapata olyan, történelem iránt érdeklődő fiatalokból áll, akiket az a küldetés hozott össze, hogy a jelen kor digitális technológiáját felhasználva szerettesse meg a magyar- és világtörténelmet a fiatalokkal és a nagyközönséggel.

Hisszük, hogy a fiatalok körében népszerű digitális technika segítségével közelebb hozható a történelem világa mindenkihez, és úgy lehet átadni hasznos tudnivalókat, hogy közben a néző észre sem veszi, és jól szórakozik. Tevékenységünk nem csak animációs filmekre korlátozódik, hanem igyekszünk minden olyan megjelenési formát használni, amelyek a nagyközönség számára könnyen befogadhatóak.

Csapatunk tagjai között van animátor, programozó, modellező, grafikus, rendező, építész, festőművész, térképész, zenész, és együttműködünk 3D scanneléssel és nyomtatással, játék készítéssel foglalkozó cégekkel is. Minden munkafázishoz csak saját magunk által készített anyagokat használunk, igény esetén akár komplett kiállítási terek megtervezését és tartalommal való feltöltését is el tudjuk végezni.

Reméljük hamarosan találkozunk, és együtt dolgozhatunk egy közös munkán.

E-mail: info@digitalislegendarium.hu

Tel.: +36 30 338 64 65
Hajnal Ödön
+36 30 331 53 94
Horváth ZsoltLőporfüst - Kövek között

Háttérképek letöltése Somogyi Márton

Az egri Dobó István Vármúzeum 2014-ben kezdte el a felújítását, a kiállítását modernizálni, a mai kor érdeklődéséhez igazítani. Több fázisban kezdődött el a munkájuk, melynek során fizikai rekonstrukciós munkák is történtek. Felújították a Szép bástyát, a Kazamata eredeti bejáratát a Setét Kaput, és az egyik városba vezető alagutat is, ami a vár 1596 évi ostroma során omlott be. A kiállítások megújulásához több, nagyobb-kisebb feladattal mi is hozzájárultunk. A 2015-2016 során felújított Kazamatában egy új tematikus kiállítás nyílt "Lőporfüst - Kövek Között" címmel, amihez négy, hátulról megvilágított üvegparavánt készítettünk. A paravánon fotorealisztikus kivitelben jelennek meg 3D modelljeink, akik a kor hadeseregének jellemzőbb fegyvernemeit mutatják be történelmileg hűen rekonstruálva a viseletet és az eszközeiket. A kiállítás más attrakcióihoz is készítettünk alapmunkákat, modelleket, rajzokat. Valamint a múzeumpedagógiai foglalkozások támogatására készítettünk 2D-s és élőszereplős kisfilmeket, amelyekben arról kaphat betekintést a látogató, hogy milyen szerepet játszottak a végvárak az ország védelmében, kikből lettek a várak lakói, hogyan harcoltak és milyen feladatokat láttak el a vár körül. Ezek mellett készítettünk a turisták számára kihelyezett irányjelző paravánokat és történelmi hadizászlókat az élőszereplős bemutatókhoz. .

Szentgotthárd 1664

Háttérképek letöltése Hajnal Ödön Sándor József Ricza Gábor Takács "Jozzy" József Horváth Zsolt Szuhodovszky Miklós Szakonyi Balázs Szűcs Levente

1663. április 12-én török hadüzenet érkezett Bécsbe, és ezzel kezdetét vette egy véres, két évig tartó háború. Még abban az évben elesett a védvonal egyik legjelentősebb erőssége, Érsekújvár, így az ellenség már közvetlenül a Bécset fenyegette. Ezért Zrínyi Miklós 1664 elején a Dél-Dunántúlon indított hadjáratot, hogy az oszmánok erejét ide koncentrálja. Számítása bevált: Köprülü Ahmed nagyvezír vezetésével hatalmas oszmán sereg érkezett a térségbe, előbb elfoglalta és lerombolta Zrínyi-Újvár sáncait, majd Bécs irányába fordult. A létszámhátrányban lévő császári seregek csak arra szorítkozhattak, hogy a Rába folyó vonalánál próbálják meg feltartóztatni az ellenséget. Miután a törökök több átkelési kísérletét meghiúsítottak mindkét sereg Szentgotthárd alá érkezett. .

Magyar őstörténet könyvsorozat

Hajnal Ödön Sándor József Horváth Zsolt Szakonyi Balázs

Szerzők: Petkes Zsolt, Sudár Balázs
Illusztrációk: Boldog Zoltán

Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja a Helikon Kiadóval összefogva 2014-ben útjára indított egy könyvsorozatot Magyar őstörténet főcímmel, melyben közérthető formában, számos képpel és térképpel segítve az olvasót kívánják bemutatni mindazt, ami a magyarok vándorlásáról, honfoglalásáról és megtelepedéséről tudható. A hat kötetesre tervezett sorozat első tagja – A honfoglalók viselete címmel – 2014 decemberében a könyvesboltok polcaira került, az utolsó pedig 2017 tavaszán jelenik meg a tervek szerint. A viseletek után két további kötet a magyarság korai, honfoglalás előtti történetét, valamint kárpát-medencei megtelepedését fogja tárgyalni. Önálló kötet szól majd eleink hadviseléséről és fegyvereiről, s egy-egy kötet tárgyalná a szellemi és az anyagi kultúra megismerhető, illetve a közönség számára is érdekesnek tűnő elemeit a rovásírástól kezdve a táltoshiten át a jurták különböző típusaiig.

Limanova 1914

Háttérképek letöltése Hajnal Ödön Sándor József Komporday András Ricza Gábor Takács "Jozzy" József Somogyi Márton Horváth Zsolt Szuhodovszky Miklós Szakonyi Balázs

„1914 december 11-12 ikén ezredes urukkal együtt halt huszárok drága vérének kemény öklének szótlan magyar hűségének emlékére”
(A limanovai magyar síremlék felirata)

Magyar katonák jószerével a világháború valamennyi – a Monarchia frontjain vívott – csatájában, kisebb-nagyobb arányban részt vettek. Egyet közülük mégis előszeretettel neveznek nyomatékosan magyarnak: az 1914 decemberi limanovai csatát. A szakkönyvekben általában limanowa–łapanówi csatának nevezett nagyszabású támadó hadművelet utolsó, Limanova körzetében vívott harcaiban csapataink valóban döntő szerepet játszottak. A várost védő, gyalogsági harcra kevésbé alkalmas magyar huszár ezredek orosz túlerővel szembeni helytállása alapvetően hozzájárult az egész hadművelet végső sikeréhez.

Az első világháború 100 éves évfordulójára készített filmünkben a lengyelországi Limanova mellett vívott csatában elhunytaknak állítottunk emléket. A Hadtörténeti Intézettel közösen készítettük el a filmet, ami bemutatja a csatához vezető eseményeket, és a csata folyamatát. Filmünket - lengyel nyelven - bemutatták a csata 100 éves évfordulójára rendezett megemlékezésen, Limanovában. .

Tiszai végvár: Szolnok 1552

Háttérképek letöltése Sándor József Takács "Jozzy" József Szakonyi Balázs

Szolnok napjainkban megyeszékhely és a Tisza egyik legfontosabb átkelőhelye, továbbá fontos vasúti csomópont. Nem volt azonban kevésbé fontos település az elmúlt évszázadokban sem. A város régészeti kutatásainak és történelmének széles körű ismereteivel rendelkező Dr. Kertész Róbert segítségével megalkottunk egy 3D rekonstrukciót a város 16. század közép és végi állapotáról, de az 1552-es ostromot megelőző állapot rekonstrukciója is elkészült az elmúlt évek során. A még magyar kézen lévő város közvetlenül azelőtt épített falakat, hogy a törökök elfoglalták volna, ezért vára a kor legkorszerűbb erődítménye volt a helyi adottságok viszonylatában. A projektünk persze nem ér itt véget, szeretnénk más korok állapotait is rekonstruálni a körülmények adta lehetőségeknek megfelelően. A szolnoki vár 1552 évi állapotáról készült elméleti 3D rekonstrukciónk egy rövid 5 perces animáció keretei közt elevenedik meg, melyben megismerhetjük a város főbb helyszíneit, rövid történetét, és építésének módjait.Pákozd 1848

Hajnal Ödön Sándor József Ricza Gábor Takács "Jozzy" József Somogyi Márton Horváth Zsolt Szuhodovszky Miklós Szakonyi Balázs

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába’,
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.”
(Petőfi Sándor: A vén zászlótartó)
1848. szeptember 29-én Pákozd és Sukoró között csaptak össze Jellasics horvát bán határőr és népfelkelő csapatai a Móga János vezette javarészt újoncokból álló honvédsereggel. A csatában a nemzetőrök és a huszárok a tüzérségre támaszkodva sikeresen megfutamították Jellasics nagyobb létszámú, fegyelmezetlenebb hadait és az őket támogató osztrák nehézlovasságot. A győzelmet követően a császári csapatok elhagyták az ország területét, de világossá vált: a békés rendezésre nincs többé remény, a függetlenséget fegyverrel kell kivívni.

A csatáról 2014 elején készítettünk filmet a Hadtörténeti Intézettel közreműködve. A filmben vegyítettük a hagyományos animációs technikákat a 3D modellezéssel, és igyekeztünk a nézők számára szórakoztató, de egyszersmind informatív alkotást létrehozni. A film amely a pákozdi emlékparkban (http://www.kempp.hu/ )

Letöltések

Hajnal Ödön
Budapesten születtem, és építészmérnökként végeztem a BME-n. Már gyerekkorom óta érdekel a hadtörténelem, így szabadidőmben sokat foglalkoztam vele. Kezdetben – hagyományőrzőként – fizikai rekonstrukciós eszközökkel, majd egyre inkább az inofrmatikai 2d-3d ábrázolás segítségével keltettem életre múltunk egy szeletét, remélem sokak örömére.

Szuhodovszky Miklós
vagyok, festőművész, rendező. Stockholmban születtem 1975-ben. Budapesten jártam a Magyar Képzőművészeti Egyetemre 1999-2004 között. Főleg festéssel foglalkozom, stílusom a naturalista és realista hagyományból származik. Az olaj mellett, pasztellt is használok, továbbá digitális eszközöket. 2003 óta nemzetközileg szabadúszóként dolgozom, mint festő és illusztrátor, de egyéb filmes munkákban is részt vettem már az elmúlt évek folyamán.

Komporday András
vagyok, egyetemista. Budapesten születtem 1994-ben. Jelenleg itt vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mérnök-informatika szakos hallgatója. Szenvedélyem a történelem, így sokáig kerestem a lehetőséget, hogy lehetne a leghasznosabban "összeházasítani" a szakmámat a hobbimmal.

Szakonyi Balázs
vagyok, grafikus, illusztrátor. Építésznek tanultam, de grafikusként dolgozom a kezdetek óta. Szabad időmben történelmi épületek 3D rekonstrukcióit készítem, mivel megszállottan vonzódom a régi épületekhez. Érdeklődési köröm nem merül ki ezen a téren, 15 évig aktív zenész, zeneszerző és szövegíró voltam az underground berkein belül, űztem többféle harcművészetet, modellezek, festek, rajzolok, építek, egyszóval mindenbe belevágok, ami felkelti az érdeklődésemet.

Ricza Gábor
vagyok, animátor. Eredetileg gipszmintakészítőnek készültem, mivel ez nem volt kielégítő számomra, így informatikus végzettséget is szereztem. Számítógépes grafikával minduntalan foglalkozom. Ez számomra nem csak munka, hanem kikapcsolódás és hobbi is. Örülök, ha olyat alkothatok, melyben mások is örömüket lelik.

Sándor József
vagyok, grafikus, animátor. Grafikus érettségim van és vizuális kommunikációs tervező művész diplomával rendelkezem. Ez utóbbi a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen szerzett animációs diplomának felel meg. 2007 óta a szakmában dolgozom, kipróbáltam magam már többféle aspektusában úgymint animációs rendezés, storyboard artist, látvány és karaktertervező, vagy animátor. A munkám egyben a hobbim, mondhatni majdnem minden érdekel ami animáció.

Somogyi Márton
vagyok, restaurátor, rendező. 1979-ben születtem Budapesten. A Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában díszítőfestő szakon végeztem, ekkor kezdtem a festészet mellett népvándorlás kori övveretmásolatokat és saját tervezésű vereteket készíteni. 2004-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, festőrestaurátor szakon. Gyerekkorom óta hobbim a hagyományőrzés, amelyen keresztül gyakorlott lovassá váltam.

Szűcs Levente
A középiskolában grafikusként végeztem, aztán az egri főiskolán rajz-vizuális kommunikáció szakra, majd a Budapesti Képzőművészeti Egyetemre jártam festő szakra. Az animációk készítését szinezési feladatok ellátásával kezdtem az egyetemi tanulmányaim mellett. Néha csak festéssel, máskor csak animációval foglalkozom, de legtöbbször ezek valamilyen arányú kombinációban állandóan jelen vannak az életemben. Ezt időnként megfűszerezem rajz és festészet tanítással, ipari alpinista módszerrel tűzfalakra készített reklámok festésével, vagy épp színházi díszletek kivitelezésével, attól függően, hogy épp virtuális helyett manuális, kreatív helyett pihentető logikai tevékenység esik jobban. Nemrégiben elvégeztem egy motorkerékpár-szerelő iskolát, hobbi szinten kerékpárok bütykölésével is foglalkozom.

Horváth Zsolt
vagyok, térképész. 1974-ben születtem a Nyírségben. Térképészként végeztem az ELTE-n, az egykori Ludovika épületében. Ez a környezet még közelebb vitt a hadtörténethez, ami korábban is nagyon érdekelt. Jelenleg térinformatikus-programozóként dolgozom. Négy gyerekem van, és boldog házasságban élek. Maradék szabadidőmben jiu-dot tanítok gyerekeknek, futok és kerékpározom.

Takács „Jozzy” József
Tizenegynéhány éve gitározom, korábban klarinétoztam és szaxofonoztam, valamint dobolni is szeretek, jelenleg hegedülni tanulok. Főként a Leander Rising és String Theory zenekarban zenélek, de ezeken kívül Ágnes session zenészeként valamint a Zippo gitárosaként is belém lehet botlani az underground koncertéletben. Ezek mellett a fonogram-díjas Wendigo zenekar alapítótagja vagyok.

Szkárosi Márk
Magamat egy kreatív művésznek tartom. 24 éve, gyerekszínészként az Egyetemi Színpadon szippantott magába a művészet világa, és azóta sem ereszt. Játszottam színpadon, filmekben, reklámokban. Sokat szinkronizáltam és újabban a hang- és filmgyártás világában teszek felfedezőutakat, remélhetőleg mások ugyanakkora megelégedésére, mint amennyire én élvezem.